За FabLab

SmartFabLab e първата в България digital fabrication laboratory или лаборатория за дигитално производство.

Какво представлява една фаб лаборатория?
Фаб лабораторията е място, което предоставя на ползвателите си възможности за създаване на изобретения, давайки достъп до средствата за цифрово производство.

Какво има в една фаб лаборатория?
Фаб лабораториите разполагат с нарастващ набор от основни средства за създаване на (почти) всичко. Чрез тях става възможен обмен на идеи и споделяне на проекти.

Какво предоставя мрежата от фаб лаборатории?
Това е глобална мрежа от локални лаборатории, която предоставя оперативна, образователна, техническа, финансова и логистична помощ, която надхвърля възможностите на една лаборатория.

Кой може да използва фаб лабораториите?
Лабораториите са на разположение на широк кръг от хора като предлагат достъп до тях както на отделни личности, така и на програми, проекти и институции.

Какви са вашите отговорности?
Безопасност: да няма инциденти с хората и повреди на машините
Дейности: помощ при чистене, поддръжка и подобрения на фаб лабораторията
Познания: принос към документирането и създаването на инструкции

Чия собственост са изобретенията създадени във фаб лабораториите?
Разработените във фаб лабораториите проекти и процеси могат да бъдат защитени и продадени така както изобретателят сметне за добре, но те трябва и да останат на разположение на хората, за да ги ползват и да се учат от тях.

Как бизнесът може да ползва една фаб лаборатория?
Във фаб лабораторията може да се създадат и развиват прототипи на търговски дейности, но те не трябва да са в конфликт с принципите на ФабЛаб. Те трябва да се развиват извън, а не вътре в лабораторията и да са от полза за изобретателите, лабораториите и мрежите, които допринасят за успеха им.